. Aklınızda bulunsun .

Yurdumuza Yeni Kayıt Başvurusu Yapacak Öğrenciler için;

A- Öğrencilerin Yurttan Yararlanma Koşulları;

- Üniversite veya yüksek okul öğrencisi olup, bunu okuldan alacağı öğrenci belgesi ile kanıtlamak,

- Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak,

- Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak,

- Öğrencilikten başka bir iş ile meşgul olmamak,

- Öğrenim yılı içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmamış olmak,

- Yurt içerisinde siyasi ve irticai faaliyetlerde bulunmamak,

- Yasal olmayan örgütlerle ilişkisi bulunmamak,

- Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir,

- Yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak (Yurt Yönetim Kurulu yurtta kalması sakıncalı öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir veya yurt ile ilişiğini kesebilir),

- Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin - affa uğramış olsalar dahi - yurda alınıp alınmayacakları Yurt Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

B - Kesin kayıt için gerekli belgeler;

- Nüfus Cüzdanı Örneği

- Savcılık Belgesi

- Sağlık Raporu

- İkametgah İlmuhaberi

- Öğrenci Belgesi 

- 2 adet fotoğraf

 

UA-63464253-1